3 lưu ý khi đi kiểm định bình khí nén ở bất kỳ đâu

⊕ Quy định kiểm định bình khí nén :

⇒ Theo thông tư 32/2011 TT – BLĐTBXH được ban hành vào ngày 14 / 11 / 2011, bình khí nén là một trong những thiết bị nằm trong danh mục cần phải kiểm định an toàn, vì thế cần phải :

kiem-dinh-binh-khi-nen1

– Kiểm định lần đầu (bình khí nén được chế tạo hay là chưa kiểm định lần nào) 

– Kiểm định an toàn bình khí nén theo định kỳ (bình khí nén đã qua sử dụng nhưng quá hạn kiểm định);

– Kiểm định đột ngột bình khí nén (sau khi sửa chữa lớn hay cải tạo);

>> Thao khảo ngay 7 tiêu chuẩn đánh giá bình khí nén chất lượng


⊕ Quy trình kiểm định bình khí nén :

kiem-dinh-binh-khi-nen2
– Kiểm tra các thông số bên ngoài của bình khí nén .
– Kiểm tra các bộ phận bên trong .
– Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm .
– Kiểm tra vận hành trong hệ thống máy nén khí .
– Xử lý kết quả kiểm định .

 

⊕  Thời hạn kiểm định bình khí nén :

– Theo định kỳ 3 năm 1 lần kiểm định bình khí nén, đối với các bình chứa chất ăn mòn kim loại, cháy nổ
– Bình khí nén đã qua sử dụng, trên 10 năm thì thời hạn là 02 năm.
– Trường hợp nhà sáng chế quy định hoặc xí nghiệp yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy    định của   nhà chế tạo và yêu cầu của xí nghiệp.

⇐ Bạn nên xem ngay hơn 10 mẫu bình khí nén chính hãng có kiểm định của maynenkhi247 ⇒